ERP sistem TronInterCenter sistem smo začeli snovati z namenom, da bi zagotovili podporo vsem bistvenim področjem poslovanja in procesom znotraj podjetja, ki so v TRONInterCentru razvrščeni po funkcionalno modularnih sklopih. Trg je poleg osnovnih potreb, ki jih zadovolji ERP sistem (računovodstvo, knjigovodstvo, izračun plač, nabava, maloprodaja, podpora odločanju, servis, analize poslovanja,…) pokazal potrebo tudi po novih funkcionalnostih, ki smo jih implementirali v ERP sistem. Poslovanje v različnih panožnih zahtevah je spodbudilo razvoj rešitev, ki temeljijo na specifičnih zahtevah – vertikalne rešitve.

 

Danes lahko podjetje gradi informacijski sistem po svojih potrebah in rasti, pri čemer znotraj ERP sistema TIC vključuje posamezne modularne sklope. Od sistema za skladiščenje TRON Warehouse, ki je namenjen sistematičnemu obvladovanju velikih skladišč podjetij. Na drugi strani pa predstavljamo celovite spletne rešitve, ki so namenjene podjetjem, ki želijo del prodaje preusmeriti na splet.

SERIJSKE ŠTEVILKE

TRONIntercenter vsebuje zapis artiklov z vključenim serijskim evidentiranjem in količinsko serijsko številko. Sestavni del količinske serijske številke je datum roka trajanja. Popis prejema na dlančniku prav tako vključuje serijske številke. Pri tem imamo opcije prenos iz črtnih kod, informacijo o količini, vpis roka trajanja, potrdi, zaključi.

 

popis serijske številke

ROK TRAJANJA

Roki trajanja se pojavijo v maloprodajni trgovini in na prejemnih dokumentih. Najbolj pogosti postopki v skladiščnem sistemu so prejem, najava prejema, izdaja, med skladiščnica, premik iz lokacije na lokacijo, višek na lokaciji, manko na lokaciji, inventura. Serijske številke in rok trajanja izberemo v TRONInterCentru iz seznama razpoložljivih serijskih številk iz TWH, na dlančniku pa sta rok trajanja in serijska številka izbrana privzeto.

 

izbira roka trajanja iz razpoložljivega sistema TIC

 

privzeto izbran rok trajanja na dlančniku

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580