Bilančna poročila lahko sestavite po lastni želji in potrebi. Lahko izdelujete letne, medletne bilance in izračune, ki vam služijo za evidenco in kontrole.

 

Na osnovi kontnega načrta in AOP šifer se pripravijo nastavitve za pridobivanje podatkov.

 

Možno je shranjevanje nastavitev ter naknadno popravljanje. Izračuni se izvajajo za različna časovna obdobja z možnostjo prenosa v tabelo programa Microsoft Excel.

 

Mogoča je tudi uporaba predhodnih in planskih vrednosti.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580