Bilančna poročila

Modul Bilančna poročila je namenjen izpisu različnih poročil. Tako omogoča predračunska poročila, ki obravnavajo predračunske podatke, obračunska poročila, ki se nanašajo na preteklo poslovanje, računovodske informacije, ki so namenjene:

  • podjetnikom za planiranje in nadzor ter motiviranje zaposlenih,
  • vlagateljem za spremljanje zastavljenih ciljev,
  • posojilodajalcem za ocenjevanje kreditne sposobnosti in
  • vladi za davčne odmere, za odobravanje emisij novih delnic.

 

Ločimo več vrst računovodskih poročil, zlasti:

  • poslovna računovodska poročila, ki vsebujejo temeljne računovodske izkaze s pojasnili in dodatki,
  • davčne računovodske izkaze, ki so namenjeni opredeljevanju davčne osnove in so sestavljeni iz davčne napovedi s priloženimi računovodskimi izkazi,
  • statistične računovodske izkaze.

 

Bilančna poročila lahko sestavite po lastni želji in potrebi. Lahko izdelujete letne, medletne bilance in izračune, ki vam služijo za evidenco in kontrole.

 

Na osnovi kontnega načrta in AOP šifer se pripravijo nastavitve za pridobivanje podatkov.

 

Možno je shranjevanje nastavitev ter naknadno popravljanje. Izračuni se izvajajo za različna časovna obdobja z možnostjo prenosa v tabelo programa Microsoft Excel.

 

Mogoča je tudi uporaba predhodnih in planskih vrednosti.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580