Bruto bilanca

Modul Bruto bilanca se uporablja za izpis otvoritvenega stanja, prometa in salda po kontih. Bruto bilanca je obdobna bilanca, saj se nanaša na obdobje od do. Ločeno je mogoče izpisati analitično bruto bilanco, sintetično bruto bilanco in bruto bilanco po razredih.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580

PREGLED:

 

▪S klikom na namensko ikono ali kombinacijo tipk CTRL+O sprožite akcijo za osvežitev pregleda, s katero oblikujete pregled bruto bilance za prej izbrano časovno obdobje. V spodnjem delu okna, kjer je izpisan pregled v obliki tabele, se izpišejo vsote knjižb vseh kontov v dobro, v breme ter saldo.

 

▪Prikazane podatke je možno izvoziti v odložišče ali neposredno v program Microsoft Excel.

 

▪Prikazane podatke je možno dodatno filtrirati. To storite tako, da v filtrirno polje vnesete ustrezne iskalne pogoje.

 

▪Sortiranje prikazanih podatkov je možno izvesti tako, da v ustreznem stolpcu kliknete v glavo stolpca. Z naslednjim klikom na isti stolpec, se obrne vrstni red prikaza.

IZPISI:

Možne so naslednje možnosti izpisov:

 

▪Letna bruto bilanca. Uporabljamo za izpis od začetka leta do datuma s katerim smo omejili obdobje.

 

▪Bruto bilanca v obdobju.Uporabljamo za izpis za izbrano obdobje. Prikazane imamo vrednosti do izbranega obdobja, za izbrano obdobje ter skupno vrednost.

 

▪Bruto bilanca sintetična (letna)