Konto kartica

Modul Konto kartica se uporablja za uskladitev kontne kartice kupcev in dobaviteljev. Omogoča celotno sintetiko in analitiko, pregled nad kompletnim stanjem posameznega kontnega razreda, konta in stroškovnega mesta za določenega kupca ali dobavitelja. Izpis oz. poročilo je mogoče bodisi za izpis posamezne konto kartice bodisi za letni ali drug masovni izpis vseh ali izbranih kontnih kartic naenkrat.

 

Modul ponuja široke možnosti glede pregledov in raznih filtracij izpisov.

▪Možno dodatno omejiti izpis oziroma pregled po partnerju in stroškovnemu nosilcu.

▪Možen pregled po enem kontu ali več. Za to je namenjeno posebno polje, v katerega se vpiše območje kontov, katerih pregled želite.

▪Možno je omejiti izpis za samo določenega poslovnega partnerja. Vgrajen je tudi iskalnik za preprosto iskanje in brskanje po poslovnih partnerjih.

▪Možen prikaz po posameznem stroškovnem mestu ali projektu.

▪Podatki se prikažejo glede na izbrano časovno obdobje. Program ponuja dodatno filtracijo za prikaz po datumu knjiženja in datumu prejema. Filtracija po datumu prejema se uporablja predvsem za kontolo vhodnega DDV.

▪Možen hitri izvoz v program Microsoft Excel ali v odložišče za kopiranje kam drugam.

▪Dodatno lahko omejite izpis oziroma pregled po partnerju in po stroškovnem nosilcu (stroškovno mesto ali projekt) z nastavitvijo. Če ta nastavitev ni označena pomeni, da se prikazujejo konti skupno brez stroškovnih mest.

▪Z dvojnim klikom na postavko v tabeli se odpre pripadajoč dokument v finančnem urejevalniku.

▪V polju Izpis lahko izberemo kako bo izgledal izpis. »1,2,3« mestni konto označimo, kadar bi želeli prikaz sumarnih zneskov po razredu, skupini ali sintetičnem kontu.

▪Lahko tvorimo tudi izpis brez analitike. V tem primeru moramo imeti izbrano vsaj eno sumarno polje »1,2,3«.

▪Povezava na GPWF sistem

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580