Modul Stroškovno računovodstvo podrobneje spremlja in proučuje prvine in stroške podjetja.