Vsebuje:

▪konsignacijski prejem;

▪odjava konsignacije;

▪fakturirano odjavo;

▪pregled konsignacijske zaloge s pregledom izvornih in ciljnih dokumentov, ki se nanašajo na posamezen konsignacijski prejem, ki izkazuje zalogo;

▪odjavljene, fakturirane in stornirane količine.

Vsebuje tudi pregled konsignacijske zaloge po odjavljeni količini in fakturirani količini za skladišče, dobavitelja, po nabavnem referentu, za poslovno enoto, posamezen prejem in tip dokumenta.

Kreiranje odjave konsignacije za posamezno skladišče in dobavitelja v izbranem obdobju z masovnim kreiranjem, knjiženjem in izpisovanjem dokumentov odjave konsignacije.

SAŠA DUJIČ

PRODAJALEC

(+386) 2 3003 588