Predstavitev:

V TRON InterCenter poslovni programski opremi smo na nabavo dali veliki poudarek – od naročanja do spremljanja naročenega blaga.

Na voljo so avtomatizirana naročila na podlagi lastnih izračunov, pregled naročenega in spremljanje naročila pri dobavitelju ter še mnoge druge funkcionalnosti kot so:

 

▪iskanje najboljših ponudb pri dobaviteljih;

▪analiziranje pridobljenih ponudb;

▪avtomatizirana naročila;

▪pregled naročil;

▪spremljanje naročenega blaga;

▪prevzem materiala z vsemi stroški;

▪interno naročanje.

Funkcije:

▪generator avtomatskih naročil;

▪lastne formule za predlog naročil;

▪minimalni znesek naročila vezan na dobavitelja;

▪neomejeno število dodatnih dobaviteljev;

▪naročilo najcenejšemu dobavitelju;

▪pregledi in analize naročenega blaga;

▪izvozi naročil;

▪vračilo blaga.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580