TRONInterCenter omogoča izdelavo delovnih nalogov za lastno proizvodnjo in tudi za spremljanje in beleženje dodelavnih poslov, kadar pri tem sodelujejo zunanji partnerji z dodelavami posameznih komponent v proizvodnji.

Proizvodnja enostavna (Delovni nalogi in evidence)
Kreiranje proizvodnih delovnih nalogov za izdelavo proizvodov po kosovnicah.
Proizvodni nalog (DNP) z dvojnim knjiženjem in samodejno prijavo proizvoda na skladišče.
Poraba (POR) in ročna prijava artikla na skladišče.
Lastna cena proizvoda je lahko:

▪seštevek vrednosti porabljenega materiala definirano v kosovnici);

▪seštevek vrednosti porabljenega materiala in lastne opravljenih storitev (definirano v kosovnici);

▪v lastno ceno proizvoda možno dodati strošek storitev zunanjih kooperantov z vrednostjo prejete fakture od kooperantov za opravljene storitve.

 

 

Kosovnica za serijske proizvode je kreirana v šifrantu artiklov.
Kosovnica za individualne proizvode se definira v fazi prodaje na dokumentih Ponudba in Predračun.
Samodejno kreiranje individualnih proizvodov ob kreiranju prejetega naročila iz ponudbe ali predračuna.
Analize porabe artiklov v proizvodnji.
Analize proizvedenih produktov v proizvodnji.
Masovno obdelovanje proizvodnih nalogov pri serijski proizvodnji.
Spremljanje faz proizvodnje za evidentirana prejeta naročila-rezervacije.

 

 

Proizvodnja

 

 

Podpora spremljanju serijskih številk

 

Načini spremljanja serijskih številk artiklov:

▪na vhodu v podjetje;

▪na izhodu iz podjetja;

▪povsod tudi pri premikih po skladiščih;

▪na vhodu in izhodu iz podjetja.
Vrste serijskih številk se določajo na artiklu:

▪posamezne serijske številke;

▪mere posameznih serijskih številk (RAZREZ);

▪zaloge po serijski številki (KOLIČINSKO);

▪začetni vnos-popis serijskih številk;

▪popis serijskih številk po dokumentih;

▪pregled prometa po posameznih serijskih številkah.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580