Servisni delovni nalog:

 

▪oblikovanje dokumentov za spremljanje poteka servisiranja s kontrolnimi točkami;

▪možnost povezave na internetni pregled servisnih nalogov;

▪oblikovanje servisnega naloga za pravne osebe, kjer se vrši negotovinsko plačilo;

▪knjženje servisnega naloga znižuje zaloge porabljenega materiala pri servisiranju;

▪po knjiženju servisnega delovnega naloga avtomatski premik v račun in knjiženje računa;

▪vpogled v stanje zalog.

 

Servisni račun:

 

▪finančno knjiženje računa;

▪ustrezno obračunavanje in izkazovanje DDV.

 

Zamenjava:

 

▪preprosto evidentiranje zamenjave identov, kadar stranka zamenja blago v garanciji zaradi okvare;

▪knjiženje zamenjave obremeni skladišče z vrnjenim identom in razbremeni skladišče za izdani (zamenjani) ident;

▪vpogled v stanje zalog.

 

Garancijski delovni nalog:

 

▪evidentiranje popravila blaga, ki je v garanciji.

 

Servis – razširjeni (obračun po normativih)

 

Servisni delovni nalog:

▪oblikovanje dokumentov za spremljanje poteka servisiranja s kontrolnimi točkami;

▪možnost povezave na internetni pregled servisnih nalogov;

▪oblikovanje servisnega naloga za pravne osebe, kjer se vrši negotovinsko plačilo;

▪knjženje servisnega naloga znižuje zaloge porabljenega materiala pri servisiranju;

▪po knjiženju servisnega delovnega naloga avtomatski premik v račun in knjiženje računa;

▪vpogled v stanje zalog;

▪obračun po normativih.
Servisni račun:

 

▪finančno knjiženje računa;

▪ustrezno obračunavanje in izkazovanje DDV.
Zamenjava:

 

▪preprosto evidentiranje zamenjave identov, kadar stranka zamenja blago v garanciji zaradi okvare;

▪knjiženje zamenjave obremeni skladišče z vrnjenim identom in razbremeni skladišče za izdani (zamenjani) ident;

▪vpogled v stanje zalog.

 

Garancijski delovni nalog:

 

▪evidentiranje popravila blaga, ki je v garanciji.
Analiza servisa

 

Analizator servisa nam omogoča:

▪hiter pregled servisnih dokumentov;

▪veljavnost garancije, dni zamude pri servisu, predviden datum začetka dela, datum končanja dela, št. dni dela, serijska št. artikla, količina porabljenih ur, količina planiranih ur, itn.

 

Možnosti iskanja servisnih dokumentov po:

 

▪tipu servisnega dokumenta, komercialistu, naročniku, datumu sprejema na servis, stroškovnem mestu (poslovni enoti), vrsti servisnega dokumenta (garancijski, negarancijski,…), serviserju, roku servisa, datumu končanja servisa, datumu obračuna servisa, statusu servisa (v delu, končano, na čakanju), št. dokumenta, klasifikacijah, naročilnici, predmetu servisiranja, itn.

▪barvni pregled statusa servisnega dokumeta;

▪pregled zgodovine dokumetov (pregled izvornih in ciljnih dokumentov);

▪odpiranje dokumenta iz pregleda.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580