TIC Veleprodaja in komerciala EE

Dokumenti:

▪ponudba , predračun;

▪prejeto naročilo , reverz;

▪izdajnice, povratnice;

▪dobavnica , račun;

▪zbirni dokumenti;

 

Funkcije:

▪urejevalnik prejetih naročil;

▪ceniki;

▪rabatni sistemi po blagovnih skupinah in artikli;

▪agentna prodaja;

▪dostavne poti;

▪konsignacijsko poslovanje;

▪modeli;

▪nadomestni artikli;

▪rezervacije in prednaročila;

▪pregledi in analize veleprodaje;

 

 

TIC Nadomestni artikli EE

▪Določanje nadomestnih artiklov.
▪Navzkrižna povezava med nadomestnimi artikli.
▪Iskanje in pregled zalog po nadomestnih artiklih.

 

TIC Modeli EE

▪Omogoča klasificiranje artiklov po modelih.
▪Posamezen artikel se lahko nahaja v več modelih.
▪Iskanje artiklov za posamezen model.

 

TIC O Konsignacijsko poslovanje EE

▪Skupek dokumentov za spremljanje prejete konsignacije.
▪Konsignacijski prejem.
▪Odjava konsignacije.
▪Fakturirana odjava.
▪Pregled konsignacijske zaloge s pregledom izvornih in ciljnih dokumentov, ki se nanašajo na posamezen konsignacijski prejem, ki izkazuje zalogo
odjavljene, fakturirane in stornirane količine.

▪Pregled konsignacijske zaloge po odjavljeni količini in fakturirani količini, za skladišče, dobavitelja, po nabavnem referentu, za poslovno enoto, posamezen prejem in tip dokumenta.

▪Kreiranje odjave konsignacije Za podamezno skladišče,in dobavitelja v izbranem obdobju z masovnim kreiranjem, knjiženjem in izpisovanjem dokumentov odjave konsignacije.

 

TIC O Posebni rabati po artiklih EE

▪Določanje posebnih prodajnih rabatov po kupcih za posamezne artikle.
▪Kopiranje prodajnih rabatov med kupci.
▪Upoštevanje prodajnih rabatov po artiklih na prodajnih dokumentih.

 

TIC O Agentna prodaja EE

▪Off-line kreiranje dokumentov na terenu.
▪Avtomatiziran prenos dokumentov in ostalih podatkov v centralni sistem.
▪Analize prometa in odprtih postavk po agentih.

 

TIC Zbirni dokumenti EE

▪Združevanje dokumentov po raznih kriterih v skupni – zbirni dokument.
▪Prosta izbira ponujenih dokumentov za združevanje
▪Združevanje več dobavnic v en račun.
▪Združevanje delnih inventurnih popisnih listov v en popisni list.

 

TIC Tiskanje posebnih deklaracij EE

▪Izpis posebnih deklaracij artiklov na termični tiskalnik nalepk.
▪Posebne deklaracije se določijo v šifrantu artiklov za vsak artikel posebej.

 

TIC Dostavne poti EE

Skupek programov za kreiranje in obdelovanje dostavnih dokumentov.

Možno je:

▪Kreiranje dostavnih poti po poštnih številkah.

▪Sprememba načina dostave na dokumentu.

▪Kreiranje dostavnih dokumentov.

▪Pregled dostavnih dokumentov.

 

 

TIC Prodajni kompleti (kit)

▪tvorjenje prodajne kosovnice po izbranih cenah

▪razknjiževanje po elementih kosovnice
TIC O Tranzitna dobavnica EE
Modul je namenen  za nastavitev dodatnih pogojev pri premiku dokumenta iz prejema v dobavnico. Omogoča premik vseh pozicij prejema v prodajni dokument s preračunom nabavne cene, na enoto mere na prejemu v prodajno ceno brez DDV na prodajnem dokumentu.

 

 

 

Pregled prodajnih dokumentov po kupcih

 

Možen pregled po:

▪Številu izdajnic in seštevku izdajnic,
▪Številu povratnic in seštevku povratnic,
▪Limitu partnerja,
▪Odprtih postavkah partnerja,
▪Zapadlih odprtih postavkah partnerja,
▪Statusu partnerja (prodaja je dovoljena ali ne).

 

▪s premikom po seznamu partnerjev se odpira seznam izdajnic ali povratnic izbranega partnerja,

▪s klikom naredimo novo izdajnico, ki ima izpolnjene vse podatke o partnerju v glavi dokumenta,

▪s klikom naredimo novo »prazno« izdajnico, ki ima možnost izbire partnerja,

▪s klikom in izborom pozicij naredimo iz izdajnice povratnico,

▪izpisi za lažje obvladovanje poslovanja

TIC Veleprodaja in komerciala EE

Dokumenti:

▪ponudba , predračun;

▪prejeto naročilo , reverz;

▪izdajnice, povratnice;

▪dobavnica , račun;

▪zbirni dokumenti.

 

Urejevalnik prejetih naročil
Ceniki
Rabatni sistemi po blagovnih skupinah in artiklih
Agentna prodaja
Dostavne poti
Konsignacijsko poslovanje
Modeli
Nadomestni artikli
Rezervacije in prednaročila
Pregledi in analize veleprodaje

 

TIC Nadomestni artikli EE

Določanje nadometnih artiklov.
Navzkrižna povezava med nadomestnimi artikli.
Iskanje in pregled zalog po nadomestnih artiklih.

 

TIC Modeli EE

Omogoča klasificiranje artiklov po modelih.
Posamezen artikel se lahko nahaja v več modelih
Iskanje artiklov za posamezen model.

 

TIC O Konsignacijsko poslovanje EE

Skupek dokumentov za spremljanje prejete konsignacije
Konsignacijski prejem
Odjava konsignacije
Fakturirana odjava
Pregled konsignacijske zaloge s pregledom
izvornih in ciljnih dokumentov, ki se nanašajo na posamezen konsignacijski prejem, ki izkazuje zalogo
odjavljene, fakturirane in stornirane količine

 

Pregled konsignacijske zaloge po odjavljeni količini in fakturirani količini, za skladišče, dobavitelja, po nabavnem referentu, za poslovno enoto, posamezen prejem in tip dokumenta.

 

Kreiranje odjave konsignacije Za podamezno skladišče,in dobavitelja v izbranem obdobju z masovnim kreiranjem, knjiženjem in izpisovanjem dokumentov odjave konsignacije.

 

TIC O Posebni rabati po artiklih EE

Določanje posebnih prodajnih rabatov po kupcih za posamezne artikle.
Kopiranje prodajnih rabatov med kupci.
Upoštevanje prodajnih rabatov po artiklih na prodajnih dokumentih.

 

TIC O Agentna prodaja EE

Off Line kreiranje dokumentov na terenu
Avtomatiziran prenos dokumentov in ostalih podatkov vcentralni sistem
Analize prometa in odprtih postavk po agentih

 

TIC Zbirni dokumenti EE

Združevanje dokumentov po raznih kriterih v skupni – zbirni dokument.
Prosta izbira ponujenih dokumentov za združevanje
Združevanje več dobavnic v en račun.
Združevanje delnih inventurnih popisnih listov v en popisni list.

 

TIC Tiskanje posebnih deklaracij EE

Izpis posebnih deklaracij artiklov na termični tiskalnik nalepk.
Posebne deklaracije se določijo v šifrantu artiklov za vsak artikel posebej.

 

TIC Dostavne poti EE

Skupek programov za kreiranje in obdelovanje dostavnih dokumentov.

▪Kreiranje dostavnih poti po poštnih številkah

▪Sprememba načina dostave na dokumentu

▪Kreiranje dostavnih dokumentov

▪Pregled dostavnih dokumentov

 

 

TIC Prodajni kompleti (kit)

▪tvorjenje prodajne kosovnice po izbranih cenah

▪razknjiževanje po elementih kosovnice
TIC O Tranzitna dobavnica EE

Namen modula:
Modul je namenen  za nastavitev dodatnih pogojev pri premiku dokumenta iz prejema v dobavnico.
Modul omogoča premik vseh pozicij prejema v prodajni dokument s preračunom nabavne cene, na enoto mere na prejemu, v prodajno ceno brez DDV na prodajnem dokumentu.

 

Vhodni podatki:

▪Vnes kupca  iz pregleda poslovnih partnerjev izberite

▪Vpis faktorja s katerim želimo pomnožiti nabavno ceno/EM in jo preračunati v prodajno ceno brez DDV na prodajnem dokumentu

▪Obdelava:Kreiranje dobavnice iz prejema

 

Rezultat:

▪Kreirana dobavnica iz prejema, kjer so nabavne cene/EM s pomočjo vnešenega faktorja preračune v prodajne cene.

 

Pregled prodajnih dokumentov po kupcih

Pregled prodajnih dokumentov nam omogoča:

pogled v seznam poslovnih partnerjev ki vsebuje:

– število izdajnic in seštevek izdajnic,
– število povratnic in seštevek povratnic,
– limit partnerja,
– odprte postavke partnerja,
– zapadle odprte postavke partnerja,
– status partnerja – prodaja je dovoljena da – ne,

 

▪s premikom po seznamu partnerjev se odpira seznam izdajnic ali povratnic izbranega partnerja,

▪s klikom naredimo novo izdajnico, ki ima izpolnjene vse podatke o partnerju v glavi dokumenta,

▪s klikom naredimo novo »prazno« izdajnico, ki ima možnost izbire partnerja,

▪s klikom in izborom pozicij naredimo iz izdajnice povratnico,

▪izpisi za lažje obvladovanje poslovanja

4.5.2012. PREGLED IN UREJANJE PREJETIH NAROČIL

Veleprodaja – Pregled in urejanje prejetih naročil

▪Dodane sume v pregledu za znesek brez in z DDV,

▪Dodan datum in ura knjiženja dokumenta,

▪Samodejno dodajanje STRM uporabnika v filter.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580