OSNOVNA SREDSTVA

▪ Ažuriranje osnovnih sredstev
▪ Izračun in knjiženje amortizacije
▪ Promet osnovnih sredstev
▪ Inventura s prenosnimi terminali
▪ Prehod v novo poslovno leto

 

Šifranti

▪ Vrste aktiviranj
▪ Vrste zavarovanj
▪ Vrste prometa
▪ Nahajališča
▪ Amortizacijske skupine

 

Pregledi


▪ Seznam osnovnih sredstev
▪ Vrste aktiviranj
▪ Vrste zavarovanj
▪ Vrste prometa
▪ Nahajališča
▪ Amortizacijske skupine

 

Poročila
▪ Kartice osnovnih sredstev
▪ Popis osnovnih sredstev
▪ Seznam osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah
▪ Seznam osnovnih sredstev po kontih
▪ Seznam osnovnih sredstev po nahajališčih

1

 

2

 

3

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580