▪Po določitvi datumskega obdobja program sam poišče zapadle terjatve in obveznosti do partnerjev.

▪Program išče postavke po željenih kontih kupcev in dobaviteljih.

▪Preprosta kreacija temeljnice ter pregled vseh še neknjiženih temeljnic po partnerjih.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580