Modul Kompenzacije se uporablja kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Kompenzacija je prenehanje terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik. Pobotno izjavo poda katerikoli od udeležencev in ne zahteva soglasja nasprotne stranke za nastanek pobota. S časovnim determiniranjem obdobja program samodejno predlaga vzajemne terjatve in obveznosti. Modul omogoča tudi večstranski verižni pobot, kjer sodelujejo trije ali več udeležencev. Vsak udeleženec v verižni kompenzaciji je do predhodnika upnik, do naslednika pa dolžnik. Po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih je predpisan obvezni večstranski pobot, ePOBOT AJPES, z vnaprej določenim urnikom pobotov.

 

▪Po določitvi datumskega obdobja program sam poišče zapadle terjatve in obveznosti do partnerjev.

▪Program išče postavke po željenih kontih kupcev in dobaviteljih.

▪Preprosta kreacija temeljnice ter pregled vseh še neknjiženih temeljnic po partnerjih.

JURE SELAR

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 510