Opomini

Modul Opomini omogoča večstopenjsko opominjanje zapadlih in neplačanih terjatev do kupcev, bodisi po e-pošti ali navadni pošti.

▪Opomine je mogoče pošiljati v različnih jezikih.

▪Omogočeno je večnivojsko pošiljanje opominov.

▪Preprost pregled računov in grafični pregled nivojev opominov po kupcih.

▪Preprost izpis opominov. Možen izpis vseh opominov hkrati ali za posameznega kupca ali več posameznih.

▪Možno masovno pošiljanje opominov po elektronski pošti.

 

Vgrajen je modul “Opombe na izpisih” s pomočjo katerega lahko vpisujete dodatna besedila, ki se bodo izpisovala na izpisih kot so:

  • izpis odprtih postavk v Saldakontih,
  • opomini,
  • obresti.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580