Prejeti računi

V programu omogočamo evidentiranje prejetih računov, torej obveznosti do dobaviteljev. Modul je neposredno povezan z davčno knjigo, s čimer je knjiženje prejetih faktur enostavno in hitro. Zaradi enkratnega knjiženja je možnost napak v davčni knjigi odpravljena. Skozi knjiženje prejetih faktur se avtomatsko izračunava tudi davčna obveznost do države, s čimer imamo nenehen in sproten pregled nad višino davka, ki nas bremeni. Znotraj modula je mogoče ločeno vodenje materialnih in stroškovnih prejetih računov, kar omogoča enostavno in pregledno ločeno vodenje davčnih knjig.