TIC Saldakonti EE

Pregled terjatev in obveznosti po naslovniku, pogojih (odprte, zaprte,vse), datumu (datum valute, datum knjiženja, datum dokumenta), obliki sodelovanja, stroškovnem mestu, prodajalcih, kontih in z možnostjo nastavitve (v domači ali tuji valuti, vse in odprto, prikaza tečajnih razlik). Ročno zapiranje odprtih postavk in odpiranje zaprtih postavk ter zgodovina zapiranj. Direktna povezava na dokument.

Izpisi: po klientih, saldakontna kartica, vse saldakontne kartice, po kontih, po prodajalcih/agentih, obrazec odprte postavke, kartica zapiranj, otvoritve, kratkoročne terjatve in obveznosti za banko Slovenije, kratkoročne terjatve in obveznosti po sektorjih, zamujene postavke, zapadle postavcke po klientih.

 

TIC Plačilni promet EE

Priprava plačilnih nalogov v celotnem ali delnem znesku po paketih,

▪obdelava plačilnih nalogov (formiranje TKDIS.txt zapisa) za dobavitelje z možnostjo popravkov ali vračila,

▪uvoz bančnih izpiskov v TIC aplikacijo preko TKDIS datoteke. Uvoz v domači ali tuji valuti.

 

TIC  Zamudne obresti EE

Vpis faktorjev za zamudne obresti,

▪obračun zamudnih obresti v evrih po poslovnem partnerju ali za vse partnerje,

▪obračun na zaprtih postavkah,

▪obračun v obdobju Datum valute od – do,

▪izpis obračuna.

 

TIC O Okoljska dajatev za izrabljene gume FIFO

▪obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve,

▪ikona knjiženje,

▪izpis obrazca obračuna okoljske dajatve za izrabljene gume,

▪izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve.

 

TIC Okoljska dajatev za odpadno električno in elektronsko opremo

▪obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve,

▪ikona knjiženje,

▪izpis obrazca obračuna okoljske dajatve,

▪izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve.

 


TIC Okoljska dajatev za odpadno embalažo FIFO

▪obdelava iz kartice prometa artiklov poišče tisti promet z artikli, ki ustreza pogojem za zajetje v obračun dajatve ali zahtevo za vračilo že plačane dajatve,

▪ikona knjiženje,

▪izpis obrazca obračuna okoljske dajatve izpis obrazca zahtevka za vračilo okoljske dajatve.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580

SODOBNI DISKOVNI SISTEMI OMOGOČAJO:

 

▪varnost in zanesljivost,

▪izbor široke palete gostiteljskih vmesnikov (SAS, FC, SAS, iSCSI),

▪podpora za 2.5- in 3.5-palčne pogone različnih kapacitet in hitrosti,

▪podpora za solid state diske (SSD), za aplikacije, pri katerih se zahteva velika hitrost in hiter dostop do podatkov,

▪prilagojena zmogljivost, sočasno nudenje podpore za transakcijske aplikacije in ostale aplikacije,

▪najkakovostnejša izraba diskovnega prostora – hitrejši diski za aplikativni del, večji in manj zmogljivi diski za odlaganje (backup),

▪centraliziran nadzor in upravljanje,

▪enostavno upravljanje sistemskih sredstev,

▪visoko stopnjo razpoložljivosti in virtualizacijo strežniškega okolja,

▪preprostost, vendar ne na račun nadzora, z odlično kombinacijo robustnosti in enostavnosti uporabe,

▪lokalna kopiranja (snapshot, clone…),

▪oddaljena kopiranja (remote mirror…).