Prednosti podpisovanja dokumenta s podpisno tablico:

▪nastavi se lahko na vsak izpis dokumenta;

▪enostaven princip podpisovanja.

 

Pregled prodajnih dokumentov po kupcih:

▪enostavno spremljanje izdane in vrnjene robe po kupcih na enem mestu;

▪dokumenti podpisani s podpisno tablico;

▪zbirni izpisi nefakturirane robe s podpisom osebe, ki je robo prevzela ali vrnila.

 

Več o e-podpisu

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580