TIC Maloprodaja (POS in evidence)

▪prodaja na spletno povezanih (ON-LINE) blagajniških mestih z blagajniškimi računi;

▪kontrola zalog ob posamezni prodaji;

▪povezava na rezervacije artiklov;

▪določanje skupnega popusta za posamezen račun;

▪evidentiranje plačilnih sredstev;

▪dnevni zaključek blagajne;

▪analize inevidence maloprodaje.

 


TIC Off-line maloprodaja – server EE

▪prodaja na Off-line blagajniških mestih z blagajniškimi računi;

▪ni sprotne kontrole zalog ob posamezni prodaji;

▪evidentiranje plačilnih sredstev;

▪dnevni zaključek blagajne;

▪analize in evidence maloprodaje;

▪pregled in urejanje ne knjiženih in knjiženih blagajniških računov po prenosu na strežnik.

TIC O Kartice zaupanja EE

Je sistem za izdajo in spremljanje prodaje po posebnih karticah zaupanja (klubskih karticah, ipd.). Funkcije so:

▪izdaja kartic;

▪obračun prometa;

▪izdaja dobropisov lastnikom kartic;

▪pregled lastnikov kartic in njihovih družinskih članov;

▪analize prodaje po karticah zaupanja.


TIC O Kreditna prodaja EE

Kreditna prodaja na ON-LINE blagajniškem mestu omogoča vpis kreditnih parametrov med podjetjem in poslovno banko, ki so določeni v pogodbi o medsebojnem sodelovanju.

 

Tako vsak kredit dobi svoj način plačila preko katerega je povezan na poslovno banko.
V kreditnih parametrih so omogočene sledeče povezave:

▪minimalno in maksimalno dovoljeno vrednost kredita;

▪povezava z načini plačila z določitvijo obveznih načinov plačil pri izbiri kredita in določitvi razmerja do vrednosti celotnega kredita;

▪vrednost računa je lahko plačan v razmerju bančne kartice, kredit in gotovina;

▪zaradi zamika plačila pri znesku kredita se kreditna prodaja spremlja v saldakontih;

▪obvezen vpis stranke, št.transakcijskega računa, davčne številke, št. pogodbe.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580