TRONwms oddelek organizira večkrat letno izobraževanja in dogodke povezane s TRONWareHouse skladiščnim sistemom. Vabimo vas k ogledu GALERIJE iz dogodka, ki je potekal 29.9.2017 v prostorih podjetja Comtron.

Današnji način življenja in dela v poslovnem svetu nas sili, da zadane naloge opravljamo čim hitreje. Računalniška tehnologija nam lahko bistveno skrajša čas za izvedbo opravil.

 

Sistem za skladiščenje močno znižuje potreben čas komisionarjenja v skladišču. Če zalogo na lokacijah obvladuje oseba ali skupina oseb, je vrednost teh oseb (skladiščnikov) za podjetje (pre)visoka, saj uvedba novega skladiščnika pomeni daljše uvajanje. Skladiščnik se ves čas dela “ukvarja z vprašanjem” kje je blago, kam ga mora odložiti… Skladiščniki postanejo nepogrešljivi, to pa predstavlja tveganje za podjetje.

 

Z uvedbo sistema za skladiščenje TRONWareHouse boste tešili težavo, saj je uvajanje skladiščnika enostavno. Naučimo ga dela z ročnim terminalom in s programsko opremo, kar je bistveno hitreje kot privajanje na razporejenost blaga v skladišču. Za skladiščenje mora oseba imeti le nujne vrline, kot sta skrbnost in natančnost, da opravila opravi natančno in se ne ukvarja s prejšnjim vprašanjem “kje je blago” ali “kam ga mora odložiti”. Podjetje postane manj odvisno od “znanja” skladiščnikov, saj za to področje skrbi sistem za skladiščenje TRONWarehouse.

Vabljeni k ogledu GALERIJE iz dogodka TRONWareHouse in TRONterm, ki smo ga organizirali na sedežu našega podjetja, 29.9.2017.

Slika_2_thumb

Podprti operacijski sistemi:

▪Minimalna zahtevana verzija: Windows CE 4.0

▪Maksimalna podprta verzija: Windows CE 7.0

 

Podprte znamke:

▪DENSO

▪MOTOROLA (Symboll)

Skladiščno aplikacijo TRONWareHouse, ki jo je razvilo podjetje Comtron, smo v našem poslovanju naredili še en velik preskok, ko smo iz obstoječega OFF LINE terminalskega sistema, ki je bil v obtoku zadnja tri leta, preklopili na ON LINE skladiščni terminalski sitem.
Največji razlog za zamenjavo sistema so predstavljale reklamacije kupcev glede nepravilne dobave blaga, nujnosti po vodenju lokacijske zaloge, nezanesljivost off line terminalov in predolgi časi inventurnih popisov blaga.
Natančna analiza procesov, pravočasno zaključena pripravljena dela, predhodno šolanje uporabnikov in non-stop razložljivost Comtrona, so nam omogočili, da je zagon novega sistema potekal čim bolj nemoteno.
Danes v 5 distribucijskih centrih podjetja, zaposleni obvladajo novo aplikacijo in že beležimo prednosti: inventurni popis blaga narejen v več kot pol krajšem času, prihranek časa pri večjih prevzemih iz tujine, natančne informacije glede gibanja ali stanja artiklov po lokacijah, direktno tiskanje nalepk iz terminalov, zbirno komisioniranje blaga za več strank hkrati, dodatna kontrola blaga v fazi pakiranja blaga po strankah, povezava s poslovno informacijskim sistemom TRONInterCenter omogoča kontrolo pri kreiranju dokumentov iz TIC-a, kar neposredno vpliva na točnost zaloge,... Poslovodnemu organu pa sistem omogoča tudi ON LINE vpogled nad izvajanjem procesov v skladiščih, merjenjem aktivnosti skladiščnikov, kar pripomore k postavitvi optimalne organizacije dela v skladišču.
Irena MajcenPomočnica direktorja

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580