Današnji način življenja in dela v poslovnem svetu nas sili, da zadane naloge opravljamo čim hitreje. Računalniška tehnologija nam lahko bistveno skrajša čas za izvedbo opravil.

 

Sistem za skladiščenje močno znižuje potreben čas komisionarjenja v skladišču. Če zalogo na lokacijah obvladuje oseba ali skupina oseb, je vrednost teh oseb (skladiščnikov) za podjetje (pre)visoka, saj uvedba novega skladiščnika pomeni daljše uvajanje. Skladiščnik se ves čas dela “ukvarja z vprašanjem” kje je blago, kam ga mora odložiti… Skladiščniki postanejo nepogrešljivi, to pa predstavlja tveganje za podjetje.

 

Z uvedbo sistema za skladiščenje TRONWareHouse boste tešili težavo, saj je uvajanje skladiščnika enostavno. Naučimo ga dela z ročnim terminalom in s programsko opremo, kar je bistveno hitreje kot privajanje na razporejenost blaga v skladišču. Za skladiščenje mora oseba imeti le nujne vrline, kot sta skrbnost in natančnost, da opravila opravi natančno in se ne ukvarja s prejšnjim vprašanjem “kje je blago” ali “kam ga mora odložiti”. Podjetje postane manj odvisno od “znanja” skladiščnikov, saj za to področje skrbi sistem za skladiščenje TRONWarehouse.

Slika_2_thumb

Podprti operacijski sistemi:

▪Minimalna zahtevana verzija: Windows CE 4.0

▪Maksimalna podprta verzija: Windows CE 7.0

 

Podprte znamke:

▪DENSO

▪MOTOROLA (Symboll)

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580