Oddelek TRONwms organizira večkrat letno dodatno izobraževanje in predstavitve TRONwms in TRONterm rešitev. Tukaj si lahko ogledate utrinke iz dogodka, ki je potekal v petek, 29.9.2017 v prostorih podjetja Comtron.

Služi kot dodatna veja celovite informacijske rešitve TronInterCenter  (v nadaljevanju poimenovano z okrajšavo– TIC) za podporo prejemom in izdajam. Vsak prejem in izdaja se zabeležita v aplikacijo TRONTerm kar omogoča lažji in hitrejši nadzor nad materialnim poslovanjem.

 

Aplikacija je enostavna in intuitivna za uporabo, zato je usposabljanje uporabnikov kratko. Po kratkem času uporabe je uporabnik popolnoma pripravljen na samostojno delo. Aplikacija TRONTerm omogoča popis prejema in izdaje blaga, pospravljanje artiklov na lokacije po vrstnem redu glede na ureditev skladišča. Možna je uporaba lokacij.

 

Na aplikaciji TRONTerm je mogoče izdelati nov tip dokumenta, ki je viden tudi v v aplikaciji TIC, saj dobi naslednjo prosto zaporedno številko dokumenta. Popis pa lahko opravimo na prenosni terminalski napravi.

FUNKCIONALNOSTI:

Terminalska skladiščna aplikacija TRONTerm omogoča naslednje funkcionalnosti:

 

POPIS:
Funkcija Popis je namenjena popisu prejema kot tudi izdaje artiklov. Ko sprejmemo opravilo na terminal lahko pričnemo s popisom. Popisujemo lahko:

▪prevzem;

▪prevzem brez pospravljanja;

▪prevzem s pospravljanjem;

▪popis izdaje.

 

NOV DOKUMENT:
Funkcija Nov je namenjena izdelavi novih dokumentov na terminalski aplikaciji TRONTerm.

 

SKENIRANJE:
Funkcija skeniranje je namenjena skeniranju artiklov, s katerimi želimo kasneje operirati.

 

POSPRAVLJANJE:
Funkcija pospravljanje je namenjena pospravljanju artiklov, ki smo jih predhodno samo skenirali. S to funkcijo že skenirane artikle »pospravimo« na končno lokacijo.

SEZNAM PODPRTIH SISTEMOV ZA PROGRAM TICTERM:

Podprti operacijski sistemi

Minimalna zahtevana verzija: Windows CE 4.0

Maksimalna podprta verzija: Windows CE 7.0

 

Podprte znamke

▪DENSO

▪MOTOROLA (Symboll)

ALFONZ BAUMAN

KOMERCIALIST

(+386) 2 3003 580

SERIJSKE ŠTEVILKE

TRONIntercenter vsebuje zapis artiklov z vključenim serijskim evidentiranjem in količinsko serijsko številko. Sestavni del količinske serijske številke je datum roka trajanja. Popis prejema na dlančniku prav tako vključuje serijske številke. Pri tem imamo opcije prenos iz črtnih kod, informacijo o količini, vpis roka trajanja, potrdi, zaključi.

 

popis serijske številke

ROK TRAJANJA

Roki trajanja se pojavijo v maloprodajni trgovini in na prejemnih dokumentih. Najbolj pogosti postopki v skladiščnem sistemu so prejem, najava prejema, izdaja, med skladiščnica, premik iz lokacije na lokacijo, višek na lokaciji, manko na lokaciji, inventura. Serijske številke in rok trajanja izberemo v TRONInterCentru iz seznama razpoložljivih serijskih številk iz TWH, na dlančniku pa sta rok trajanja in serijska številka izbrana privzeto.

 

izbira roka trajanja iz razpoložljivega sistema TIC

 

privzeto izbran rok trajanja na dlančniku

Postopek izvedbe inventure po optimizaciji je enostaven, hiter in učinkovit. Inventuro v poslovalnici izvedemo od začetka do končnega knjiženja v maximalno 12 urah, med tem ko smo po starem sistemu inventuro uspeli izvest v dneh delovnih dneh. Izkazalo se je, da nam je v primeru vprašanj in težav na voljo vaša podpora takoj in ne glede na uro. Ne morem mimo tega, da namenim besedo ekipi podpore; hvala za vrhunsko podporo in rešitve ki so bile urejene praktično takoj – tudi ko sem težave *zakuhala* sama.«
»Ker je v vseh naših 21 poslovalnicah zelo pomembno, da se inventure izvajajo redno in jih želimo tudi redno izvajati bo to s rešitvijo TRON Term celo mogoče.
Super ste!
Klavdija MaziReferentka nabave