Modul omogoča možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim), izdelavo potnih nalogov po zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, izdelavo najrazličnejših pogledov ter učinkovito povezanost z nastavljivimi šifranti.

 

Vnosna maska je razdeljena na štiri tematske sklope: osnovni podatki (glava potnega naloga), predujmi, relacije in priloge. Pravice, določene v šifrantu zaposlenih, vsakemu zaposlenemu dodeljujejo določene obveznosti v zvezi  z izpolnjevanjem vnosne maske. Zagotovljeno je trikratno knjiženje: ob odhodu, prihodu in potrditvi nadrejenega. Iskanje potnih nalogov je mogoče po različnih kriterijih (po zaposlenem, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki).  Vodimo pa lahko tudi evidence po izbranih kriterijih (npr. po številu prevoženih kilometrov in stroških potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju) in za izbrano časovno obdobje.

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580