×

SKLADIŠČNI SISTEM

 1. /
 2. ERP TRONInterCenter
 3. /
 4. Skladiščni sistem

Današnji način življenja in dela v poslovnem svetu nas sili, da zadane naloge opravljamo čim hitreje. Računalniška tehnologija nam lahko bistveno skrajša čas za izvedbo opravil.

 

Sistem za skladiščenje močno znižuje potreben čas komisionarjenja v skladišču. Če zalogo na lokacijah obvladuje oseba ali skupina oseb, je vrednost teh oseb (skladiščnikov) za podjetje (pre)visoka, saj uvedba novega skladiščnika pomeni daljše uvajanje. Skladiščnik se ves čas dela “ukvarja z vprašanjem” kje je blago, kam ga mora odložiti… Skladiščniki postanejo nepogrešljivi, to pa predstavlja tveganje za podjetje.

TRONWareHouse

Sistem za skladiščenje TRONWareHouse rešuje glavne težave vsakega skladišča:

 •  Vodena prejem in izdaja blaga v skladišču.
 •  Optimizirano vodenje po kriteriju najkrajša pot po skladišču.
 •  “Prepoved” ročnega vnosa kar sili skladiščnika k skeniranju
  lokacije in artikla.
 •  Inventura: kontrola nepopisanih lokacij, urejanje viškov mankov
  pred naslednjim popisom,  …

 

Sistem sestavljajo tri osnovne komponente:

 

 1. TRONWareHouse dispečer je orodje s katerim vodja skladišča nadzira delo skladišča,
 2. Terminalski odjemalec je aplikacija, ki teče na terminalu in z njo skladiščniki popisujejo prejem ali izdajo blaga v / iz skladišča,
 3. Pregled najav in potrditev je modul, ki teče v ERP sistemu in daje informacije uporabnikom ERP sistema o delu skladišča.

Povezava z ERP sistemi

Povezava z drugimi ERP sistemi

 • Sistem za skladiščenje Tron WareHouse se lahko poveže s katerim koli ERP sistemom,
  ki deluje na SQL platformi.
 •  Povezava je realizirana s pomočjo izmenjevalnih tabel.
 •  Izdelava modula za povezavo je prepuščena avtorjem ERP sistema, ki se
  navezuje na TronWarehouse.

Oprema skladiščnika

V podjetju Comtron vam za ustrezno vodenje skladišča zagotovimo tudi strojno opremo. Za ustrezno vodenje skladišča je potreben:

DISPEČER                                                                TISKALNIK

             

OSTALE ZAHTEVE

Sistem deluje s pomočjo brezžičnega omrežja, zato je treba skladišče opremiti z brezžičnim omrežjem. Vrste, regali, police in artikli morajo biti opremljeni s črtnimi kodami. Na terminalih je lahko nameščen WIN CE ali Windows Mobile operacijski sistem.

Sistem potrebuje še vsaj eno delovno postajo (PC) na katerem bo tekel TronWareHouse dispečer.

Ker je v vseh naših 21 poslovalnicah zelo pomembno, da se inventure izvajajo redno in jih želimo tudi redno izvajati bo to z rešitvijo TRONterm celo mogoče.
Klavdija MaziReferentka nabave

Z uvedbo sistema za skladiščenje TRONWehreHouse boste tešili težavo, saj je uvajanje skladiščnika enostavno. Naučimo ga dela z ročnim terminalom in s programsko opremo, kar je bistveno hitreje kot privajanje na razporejenost blaga v skladišču. Za skladiščenje mora oseba imeti le nujne vrline, kot sta skrbnost in natančnost, da opravila opravi natančno in da se ne ukvarja s prejšnjim vprašanjem “kje je blago” ali “kam ga mora odložiti”. Podjetje postane manj odvisno od “znanja” skladiščnikov, saj za to področje skrbi sistem za skladiščenje TRONWerehouse.

Kaj vam koristi, če imate blago na zalogi, a potrebujete veliko časa, da ga najdete?

 

 • Ali v skladišču vedno najdete blago, ki je na zalogi?
 • Kje je blago v skladišču?
 • Ste odvisni od posameznih skladiščnikov?

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580

Želite izvedeti več? Pokličite nas!     Tel.: 02 300 35 00

Novice

Prijavite se na novice
Prijavite se