×
  1. /
  2. ERP TRONInterCenter
  3. /
  4. Vertikalne rešitve
  5. /
  6. Popis osnovnih sredstev

OSNOVNA SREDSTVA

▪ Ažuriranje osnovnih sredstev
▪ Izračun in knjiženje amortizacije
▪ Promet osnovnih sredstev
▪ Inventura s prenosnimi terminali
▪ Prehod v novo poslovno leto

 

Šifranti

▪ Vrste aktiviranj
▪ Vrste zavarovanj
▪ Vrste prometa
▪ Nahajališča
▪ Amortizacijske skupine

 

Pregledi


▪ Seznam osnovnih sredstev
▪ Vrste aktiviranj
▪ Vrste zavarovanj
▪ Vrste prometa
▪ Nahajališča
▪ Amortizacijske skupine

 

Poročila
▪ Kartice osnovnih sredstev
▪ Popis osnovnih sredstev
▪ Seznam osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah
▪ Seznam osnovnih sredstev po kontih
▪ Seznam osnovnih sredstev po nahajališčih

Osnovna sredstva

 

Osnovna sredstva

 

Osnovna sredstva

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580

Želite izvedeti več? Pokličite nas!     Tel.: 02 300 35 00

Novice

Prijavite se na novice
Prijavite se