×

Računalniki so lahko izvrsten medij za učenje, hkrati pa so lahko tudi velik izziv za učitelje pri izvajanju pouka.  LanSchool omogoča učitelju popoln nadzor nad računalniki in delom učencev. Omogoča mu, da določi, katere spletne strani in aplikacije lahko učenec uporablja, s tem pa usmerja njegovo pozornost.

Z uporabo programa LanSchool izboljšajte vaš učni proces, ga naredite atraktivnejšega in učinkovitejšega.

school

Funkcionalnosti programa LanSchool

Spremljanje učencev

▪Spremljanje učencev s pomočjo pomanjšanega prikaza njihovih namizij.

Upravljanje

▪Upravljanje izbranih posameznih računalnikov ali vseh.

▪Upravljanje zvočnikov.

Prikazovanje

▪Prikaz učiteljevega zaslona na računalniku učenca.

▪Prikaz zaslona učenca na drugih računalnikih.

▪Zatemnitev zaslona pri posameznih učencih ali vseh hkrati.

▪Risba na zaslonu učencev.

Pošiljanje in sestavljanje

▪Pošiljanje in zbiranje datotek, vaj in nalog.

▪Sestavljanje elektronskih preizkusov za preverjanje znanja.

Vklop/Izklop

▪Vkop/izklop dostopa do interneta.

▪Vkop/izklop aplikacij.

▪Centralni vklop in izkop računalnikov.

Seznami

▪Določitev seznama zaželenih in nezaželenih spletnih strani.

▪Določitev seznama zaželenih in nezaželenih aplikacij.

Možnosti

▪Možnost naključnega izbora učencev za odgovarjanje.

▪»Express«, prikaz slike učenca.

▪Evidentiranje stopnje aktivnosti na tipkovnici.

▪Komunikacija z učenci s pomočjo kratkih sporočil.

▪Omejitev USB, CD/DVD-ROM in tiskanja.

BOŠTJAN ČOLNIK

VODJA PRODAJE

(+386) 2 3003 546

Prijavite se na novice
Prijavite se

Novice